Tây du: Hàng ma thiên – Nhất sinh sở ái

Yêu trọn đời

Lời: Đường Thư Sâm
Nhạc: Lô Quan Đình
Từ xưa đến nay dĩ vãng đã qua chẳng bao giờ trở lại
Lá rơi rồi cũng sẽ bị vùi lấp trong cát bụi …
Bắt đầu và kết thúc chẳng thể nào thay đổi
Anh vẫn phiêu lãng nơi chân trời mây trắng bay
Bể khổ dậy sóng yêu và hận
Ở thế gian này khó mà tránh khỏi số mệnh
Duyên kiếp chúng ta chẳng thể nào bên nhau
Hay là do em đã tin vào duyên số
Tình nhân ly biệt vĩnh viễn không thể nào gặp lại, tình duyên rồi sẽ tan biến.
Lặng im một mình nhìn vào nhân thế, thầm mong một ngày nối lại nhân duyên
Hoa tươi dẫu đã tàn tạ nhưng chỉ mong sẽ còn nở tiếp vì anh
Một đời yêu thương dẫu dã xa lìa nhưng vẫn mãi mong chờ.
Người dịch: Cò phi lông =))

Comments are closed.

%d bloggers like this: