Hội ném đá

Bởi hiện nay các phần truyện được update hàng ngày nên chỗ ném đá của mọi người cũng du canh du cư đi từ phần này sang phần khác, đôi khi không tránh khỏi mất hứng mất mạch ném đá còn đang dang dở.

Căn cứ tình hình ném đá vô cùng sôi động đang diễn ra trên đảo, nay xin mở một khu và thành lập hội ném đá. Mọi nhu cầu ném đá vào mọi đối tượng mọi lĩnh vực, mọi chuyện và kể cả mọi… zợ đều diễn ra ở đây hết nhé!

Còn ở các chương tớ sẽ đóng phần ném đá lại (rồi trốn đi cho khỏi bị u sọ :P)

P/s: Ngay cả tớ, khi dịch chương nào thì coi như mới đọc chương đó, chỉ sợ biết trước lại mất hứng. Các bạn có thể “Gia Cát Dự” thoái mái. nhưng bạn nào có khả năng đọc các chương sau rồi, vào đây ném đá xin đừng spoil, những viên đá kiểu “đâu thạch vấn lộ” tớ nhìn thấy sẽ xóa liền nhé 😀